Veřejné toalety se zelenou (přírodní) střechou

Technické řešení veřejné toalety se zelenou střechou – servisní modul X-WC02

Popis:
Servisní modul pro -Veřejné toalety X-WC01 je vyráběný jako kompaktní modul. Modul je vyroben jako samonosný opláštěný sendvič. Nosná konstrukce je vyrobena z hliníkových profilů a s osázenou zelenou střechou, kterou kryje zelený trávník a směs rostlin.  Vnitřní prostor je obložen omyvatelnými deskami. Vnější obložení je z hliníkového plechu nebo obkladového materiálu dle požadavků investora. Prostor mezi vnitřním a vnějším obložením je izolovaný 80 mm tepelné izolace.
Vstupní dveře jsou opatřeny hliníkovým plechem. Servisní modul je temperován a osvětlen.

Zařizovací předměty: výlevka opatřená vodovodním kohoutem, skříň, sedátko.
Základní rozměry:

 • Výška: 2 600 mm
 • Šířka: 2 100 mm
 • Délka: 1 950 mm

Poskytované záruky:
Korpus servisního modulu 120 měsíců
Zařizovací předměty 24 měsíců
Mechanické prvky, teplovzdušné topení, ventilace, osvětlení 24 měsíců

My v SIAINVEST víme, že veřejný prostor se všemi možnými přírodními i lidskými vlivy klade na výrobky nadstandardní nároky. Náš mobiliář již deset let prokazuje, že jsme schopni dostát našim garancím, ať je to nadstandardní životnost našich výrobků, odolnost vůči vnějším vlivům nebo velmi snadná údržba. Naše zkušenosti jsou zárukou kvalitně a spolehlivě odvedené práce.
Prvky městského mobiliáře se „zelenými střechami“ řada ECOCITY a to nejen zastávky MHD, jejíž střechu kryje zelený trávník a směs rostlin, ale i veřejné toalety, přístřešky pro odpočinek se zelenou střechou nebo i přístřešky na autobusové nádraží. Tam všude lze vytvořit příjemné klima díky zelené střeše.

Výhody:

 • plně automatický provoz v rozmezí teplot +40 – -30
 • rychlá montáž na připravenou základovou desku max. 12 hod.
 • celonerezový interiér
 • celonerezové zařizovací předměty s nadstandardní odolností proti opotřebení a vandalizmu
 • možnost variability vnitřního uspořádání WC
 • Všechny varianty mohou být dodány jako bezbariérové, splňující požadavky vyhlášky 369/2001 Sb. O užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
 • množství variant a barev vnějších povrchů WC / hliníkový plech, dřevo, cihlový obklad /
 • vysoce úsporný provoz